Структура на компанијата

Одделот за планирање на брендот Yison

дизајн

Дизајн маркетинг оддел

Одделот за човечки ресурси

YISON 1. Оддел за продажба

Yison 2. Оддел за продажба

магацински оддел